Team-park concept

Bij het organiseren van een Team-training of Team-building is het mogelijk gebruik te maken van het Team-Park concept:

Stappenplan


Stap 1: met behulp van een teamzelfonderzoek bepalen van de knelpunten.
Stap 2: ontwerpen inhoud trainingsprogramma op basis van het onderzoek.
Stap 3: uitwerken trainingsdag(en) met maken van concreet actieplan.
Stap 4: follow up: implementeren en uitwerken van de verbeterthema's.

Team-training


Tijdens de training brengen wij de kwaliteiten en ontwikkelpunten van het team in kaart. Tevens bepalen wij de teamrol verdeling in het team om de slagkracht van het team en mogelijke hiaten hierin inzichtelijk te maken. Deze thema's worden direct vertaald naar ludieke en uitdagende samenwerkingsopdrachten. Hierbij is niet de fysieke-, maar de samenwerkingskracht van doorslaggevend succes.